Medžių genėjimas. Arboristai profesionaliai išgenės jums rūpimus medžius, suteiks jiems būdingą formą,pagerins estetinį vaizdą. Medžiai taps pralaidūs šviesai ir vėjui, taps saugūs aplinkai ir žmogui. Klientui pageidaujant, išsivežam nugenėtas šakas arba susmulkinam vietoje.

Lajos sutvirtinimas specialiais lynais. Vis dažniau siaučiant stipriems vėjams, škvalams, baiminamasi dėl  pastatų ar kito turto saugumo prie kurių auga medžiai. Neretai skundžiamasi, kad baisu išeiti į lauką, kad kokia šaka neužkristų ant galvos. Mūsų arboristai padės jums: sutvirtins kamienus ar stambiąsias šakas specialiais lynais, kurie neįauga į medį ir neleidžia kamienams išsiskirti ar didelėms šakoms nulūžti. Visdėlto, jeigu šaka nuluš, ji liks kyboti prie kamieno, o nenukris ant žemės ar pastatų. Instaliuojant šią sistemą, atliekamas ir redukcinis genėjimas, po kurio sumažėja lajos svoris.Tai ženkliai padidina medžio saugumą.

Pavojingų ir avarinių medžių aukštuminis kirtimas. Iškertame greta pastatų, elektros laidų, kapinėse ar kitose sunkiai prieinamose vietose augančius pavojingus ar avarinius medžius.

Augavietės renovacija. Atliekame medžių augavietės atnaujinimo darbus:  dirvožemio tyrimus, siekiant nustatyti dirvožemio tinkamumą medžiui; oro kastuvo pagalba, kad nepažeisti šaknyno, supurename medžio polajį, parenkame ir įterpiame reikalingas mineralines medžiagas; apdorojame dirvožemį mikrobiologiniais preparatais. Atnaujintą polajį padengiame mulču.

Kelmų naikinimas. Jeigu skubiai nereikia kelmo šalinti, įterpiame "Ecoplug" kapsules, kuriose esanti veiklioji medžiaga numarina kelmą ir per 1-2 metus jis suyra. Kitu atveju kelmai naikinami specialios frezos pagalba.

Želdinių inventorizacija. Atliekame želdinių inventorizaciją pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus ir pagal Vakarų Europoje įprastus standartus.

Medžių būklės įvertinimas, ekspertizė. Atliekame medžių ekspertizę: įvertiname medžių būklę, nustatome pavojingumo laipsnį, pateikiame išvadas ir priemones pavojingumo laipsniui sumažinti. 

Medžių ligų diagnozavimas, gydymas. Arboristai nustatys jūsų medžius užpuolusias ligas, parengs visą kompleksą priemonių jiems išgydyti.

Medžių senolių priežiūra. Mūsų įmonės vadovas turi didelės patirties medžių senolių - gamtos paveldo objektų - tvarkymo srityje. Jam vadovaujant Lietuvos teritorijoje sutvarkyta 48 paminkliniai medžiai ir dvi senolių medžių alėjos! Dirbant su paminkliniais medžiais reikalingos ypač profesionalios žinios.

Žiemos soduose augančių medžių priežiūra. Arboristai atlieka žiemos soduose ar oranžerijose augančių medžių priežiūrą.

Projektų rengimas. Parengsime projektus jūsų želdinių sutvarkymui ir juos įgyvendiname. Parengiame ir įgyvendiname kitų stambių projektų arboristinę dalį.

     Atlikdami paslaugas, stengiamės vengti sunkiosios technikos naudojimo, kadangi tai reikalauja iš užsakovo papildomų išlaidų ir gadinama aplinka. Sunkioji technika - autobokšteliai, kranai - naudojama kraštutiniu atveju, kada medis jau nudžiūvęs, stipriai aptrūnijęs ar dėl kitų priežasčių pavojinga į jį lipti.